Bjerre Lokalarkiv - www.simris.dk

www.simris.dk
Gå til indhold

Søndag d. 20. august: Tur til Troensø i Horsens Fjord. Vi mødes ved lokalarkivet kl. 9:30, fylder bilerne op og kører samlet til østenden af Elbækskovvej, hvor vi mødes med journalisten og forfatteren, Jens Troense, der fortalte i lokalarkivet i februar måned i år. Jens Troense og naturmedarbejder Thorke Østergaard fortæller på turen, der går ud til øen via en god grusvej (den gamle jernbanelinje) i alt ca. 3 km, men vi tager den med ro og stopper 10-20 gange for at høre om spændende ting undervejs – der har været mennesker her de sidste 6.000 år! Praktisk fodtøj anbefales, f.eks. vandrestøvler. Gummi-støvler skulle ikke være nødvendige. Tag selv kaffe & kage eller madkurven med.
Det er gratis at deltage, men gerne tilmelding på e-mail: lohmann.e@gmail.com eller tlf. 2530 1468.

Mandag d. 4. september kl. 19: Fortælleaften om en Bjerredreng, Walther Amnitzbøl Rasmussen.
Walther Amnitzbøl er vokset op på Bjerre Børnehjem (ikke Dommergården). På hans 90 års fødselsdag debuterer han som forfatter med bogen "Skønne tider varer sjældent længe", hvor han skriver om et hav af livsoplevelser, lige fra hans tid i modstandsbe-vægelsen og i krig, som legionær i Fremmedlegionen i Frankrig og Indokina, om sejlture på de europæiske kanaler og floder, samt bilture rundt i hele Europa og Nordafrika. Han bliver gift 7 gange, så der er stof nok til en lang aften. Hans fantastiske historie bliver fortalt af sønnen, Jan Amnitzbøl.
Kaffe med kage, 20 kr.

Mandag d. 2. oktober kl. 19:
Fortælleaften/slægtsaften. Møbelsnedker Ole Vedel indleder med at fortælle om hans aner, der går tilbage til biskop Hans Tausen, Ribe, og derefter fortsætter og viser Henning Mortensen, hvordan man bruger internettet til slægtsforskning.
Jan Simris og Ole Kramer giver status for Bjerre Arrest.
Kaffe med kage, 20 kr.

Mandag d. 6. november kl. 19:
Fortælleaften. Inga Bech Pedersen fortæller om livet på Bjerre Bageri, hvor hendes far, Adolf Bech, var bagerlærling fra 1923-1926, og bagermester samme sted fra 1951-1967, og desuden også om morsomme oplevelser med naboer og andet godtfolk, der var tilstede på de tider.
Kaffe med kage, 20 kr.

Mandag d. 4. december kl. 19: Julehygge i arkivet. Traditionen tro kommer regionsmedlem Erik Vinter igen og fortæller om løst og fast, herunder hvordan man fejrede jul i gamle dage. Der er fællessang med musikledsagelse. Der serveres gløgg, æbleskiver og kaffe/the for 30 kr. pr. person.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________
 
 
E-mail-adresser Vores indsamling af e-mailadresser har givet os rigtig mange, men vi modtager meget gerne flere, da omdeling af meddelelser som denne kræver tid og hjælpere til dette. Omdeling af færre trykte meddelelser vil derfor lette omdelingsarbejdet og kan samtidig give hyppigere information til alle om ting af lokal/ fælles interesse. Ved at give os din/jeres mail-adresse accepterer du/I at modtage mails fra foreninger/klubber i Bjerre. Ole Kramer Jensen vedligeholder adresselisten. Modtagelsen af disse mails kan til enhver tid afmeldes.
Har du ikke allerede givet os din mail-adresse, så send meget gerne en mail til kramers@post.tele.dk
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Datastuen/netcafeen fortsætter i lokalarkivet hver anden onsdag, kl. 14-16. Næste gang dog den 3. februar.
Vi er 3-4 hjælpere, der gerne hjælper interesserede i gang med brug af computer/iPad, internet, mobiltelefon og e-Boks! Deltagelse er gratis, dog 10 kr./person for kaffen. Vi vil gerne have flere nybegyndere med!!!
Henvendelse til 7568 1468 / 2530 1468, 7568 1880 / 3082 1587 eller 5151 1432.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Kørestolsrampe Hedensted Kommune har bevilliget penge til en kørestolsrampe ved indgangen til vores lokalarkiv – rampen forventes monteret inden mødet den 8. februar.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Bjerre Lokalarkiv Hvis du vil støtte vores arbejde i arkivet med at registrere og gøre vores fortid og nutid til­gængelig både i arkivet og på internettet, er du meget velkommen til at komme og hjælpe os, og hvis du er rimelig fortrolig med brug af computer, har vi rigtig meget brug for det. Vi er i lokalarkivet hver mandag 14:30 - 17.
Du kan også støtte os ved at indbetale et husstandskontingent på kun 50,- kr. på vores bankkonto
 
                                                                 reg. 2500 konto 4385 537 811 (husk dit/jeres navn).
 
Der er allerede nogen, der har indbetalt i december og januar måned – tak for både de allerede indbetalte beløb og for nye bidrag til vores lokalarkiv!
 
 
Jan Simris, Lise Simonsen, Henning Mortensen, Ole Kramer Jensen og Ebbe Lohmann.
 
 
 
Sangaften med højskolesangbogen
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sangforedrag med Jacob Tybjerg
 
Foredragholder :: Musiker :: Højskolelærer
 
Jeg er lærer på Uldum Højskole og driver sammen med min mor IT-butikken Tybjergs IT og har gennem de sidste mange år holdt rigtig mange foredrag om musik og sang. Ofte er det med højskolesangebogen i den ene hånd og klaveret i den anden.
 
At synge er væsentligt for os, når vi samles og mødes. Hvor vigtig sangen er, kan måske ses ud af de mange sangbøger, der er lavet af forskellige foreninger og lignende. Mangfoldigheden er stor.
 
En sangaften kan tage udgangspunkt i fx Højskolesangbogen, Dansk Skolesangbog, DGI-sangbogen, Salmebog eller andre sangbøger. Vi tager nogle af de gamle sange frem, men prøver at runde dem på en ny måde. Derfor kunne man blandt andet synge ”Jyden han er stærk og sej” i en jazzet version. På den måde kommer det velkendte til at stå i et nyt lys. Derudover findes der mange nye — og måske stadig mindre kendte sange — som vi kunne synge og på den måde lære at kende.
 
Den danske sangskat er stor, den gør os rige, men er den ved at forsvinde mellem hænderne på os? Næppe, men spørgsmålet er alligevel hvad den består af. Hvad skal bevares og hvordan fornyr vi den? At synge leder på den måde frem til debat om, hvad en god sang er og hvad der skal til for at den bliver ved med at være god. Og sidst, men ikke mindst: Skal fællessangen overhovedet bevares som tradition?
 

Tilbage til indhold